Eerste Hulp Bij Psychose

Als je vermoedt dat jij of iemand in je omgeving psychotische klachten ervaart, dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk uit te zoeken. Help


Eerste Hulp Bij Psychose

Behandeling


bron: http://www.headspace.org.au/

Op het moment dat je door de huisarts bent doorverwezen naar een GGZ (geestelijke gezondheid zorg) centrum kom je in behandeling. Voor de behandeling van een psychische stoornis zoals een psychose kun je op diverse manieren behandeld worden.

Maar wat is de beste behandeling voor psychische stoornissen?

Binnen de GGZ zijn er aantal regels en afspraken gemaakt over hoe mensen met een psychische stoornis behandeld wordt. Deze regels en afspraken zijn vastgelegd in de GGZ richtlijnen.
Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, wordt meer en meer gewerkt volgens richtlijnen. In Nederland wordt sinds 1999 samengewerkt om te komen tot betere richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Voor de behandeling van een psychose worden er diverse soorten behandelmethodes gebruikt.

Contact