Eerste Hulp Bij Psychose

Als je vermoedt dat jij of iemand in je omgeving psychotische klachten ervaart, dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk uit te zoeken. Help


Eerste Hulp Bij Psychose

Medicatie

Om een psychose te behandelen of een nieuwe psychose te voorkomen, kan je medicijnen krijgen. Er bestaan verschillende soorten medicijnen tegen een psychose, deze medicijnen heten antipsychotica. Deze medicijnen kunnen helpen bij het bestrijden van je psychotische klachten. Ze zorgen er onder andere voor dat je minder last hebt van problemen in het denken, achterdocht, hallucinaties, angst en verwardheid. De medicijnen ondersteunen mensen bij het weer op orde krijgen van hun leven. Het gebruik van antipsychotica gaat altijd in overleg met jou en de dokter (psychiater). Het is soms best wel een zoektocht om het passende medicijn te vinden. Dat zoeken doe je samen met je psychiater en SPV.

Antipsychotische medicijnen zijn in twee groepen te verdelen:

  • Klassieke antipsychotica
  • Nieuwe antipsychotica

De klassieke anti-psychotica zijn in de jaren vijftig ontwikkeld. Het zijn effectieve middelen die nog steeds worden gebruikt. Voorbeelden van klassieke antipsychotica zijn haldol, fluanxol, of cisordinol.

De nieuwe antipsychotica (atypische antipsychotica) bestaan sinds ongeveer 1988. Voorbeelden hiervan zijn clozapine, risperdal, zyprexa, seroquel, en abilify. Ze zijn net zo effectief als de klassieke middelen, maar hebben minder ongewenste effecten op het bewegen.

Bijwerkingen

Antipsychotische medicijnen kunnen, net als alle andere medicijnen ook bijwerkingen geven. Het is van te voren niet te voorspellen welk medicijn bij jou het gewenste effect teweeg brengt en ook niet in welke mate er bijwerkingen zijn. De meeste bijwerkingen van de klassieke en  nieuwe antipsychotica zijn goed te bestrijden. Bij het optreden van bijwerkingen is het belangrijk dat je niet op eigen initiatief stopt met de medicatie, maar bespreek je klachten met de behandelend arts / psychiater. De arts kan in overleg met jou bepalen om de dosis van de medicatie te verlagen of om over te stappen op andere medicatie.

Er bestaan een aantal tips in het omgaan met bijwerkingen van antipsychotische medicijnen:

Last van een droge mond?
Drink meer water, spoel je mond regelmatig met water, kauw op suikervrije kauwgom.

Last van maagpijn?
Drink kleine hoeveelheden water, eet droge zoute koekjes of geroosterd brood, eet 6 kleine maaltijden verspreid over de dag.

Last van opstopping in de maag?
Beweeg meer, eet meer vezelrijke voedingsmiddelen, lauw water drinken  melk, magnesium of een ander zacht laxans gebruiken als de arts dat voorstelt.

Last van duizeligheid?
Kom langzaam omhoog vanuit zittende of liggende houding.

Last van oververmoeidheid?
Doe af en toe een dutje, overleg met de arts over het tijdstip van inname van de dagdosis b.v. voor het slapen gaan.

Last van overmatige opwinding en onrust?
Lichamelijke inspanningen verrichten, maak korte wandelingen, rek de spieren, proberen een activiteit te vinden die je ontspant.

Last van gewichtstoename ?
Let op de voeding letten en eet niet te veel, probeer meer te lopen en te fietsen.

Medicijn gebruik

De behandelend arts kan bij het voorschrijven van antipsychotische medicijnen kiezen uit een groot aantal middelen. De keuze van de soort antipsychotische medicijnen en de dosering is afhankelijk van de reactie van ieder individu op medicijnen. Iedereen reageert nu eenmaal verschillend op medicijnen.

Antipsychotica medicatie zijn er in verschillende toedingsvormen:

  • Druppels
  • Injecties
  • Drankjes
  • Dragees
  • Smelttabletten


De meeste antipsychotica krijg je in tabletvorm. Een injectie met een lange werkingsduur is ook mogelijk, dit noemen we depot-antipsychotica. Het voordeel van depot-antipsychotica is dat ze slechts eenmaal per twee tot vier weken gegeven hoeven te worden. Ze worden vooral als onderhoudsmedicatie gebruikt om te voorkomen dat psychotische symptomen terugkeren.

Goed om te weten

Veel mensen denken dat je verslaafd kunt worden van antipsychotische medicijnen, maar dat is niet zo. Je kunt wel verslaafd raken aan angstdempers zoals Oxazepam en Diazepam. Deze worden voor een bepaalde periode voorgeschreven en wordt dan ook afgeraden om deze voor langere tijd te gebruiken.

Door alcohol en drugs werken de antipsychotische medicijnen minder goed. Ze beïnvloeden de manier waarop je werkelijkheid waarneemt, terwijl de antipsychotische medicijnen je helpen juist meer in de realiteit te staan. De werking van een antipsychotisch medicijn is niet meteen na inname merkbaar. Pas na 3 tot 4 weken kan beoordeeld worden of een middel effect heeft.

Voor een goede werking is het nodig de medicijnen regelmatig en structureel in te nemen.
Het lichaam moet zich instellen op de stof, die het krijgt toegediend.

Meer weten?

Wil je meer weten antipsychotica? Klik dan hier voor  de brochure Antipsychotica - zo blijf je ze de baas. De brochure is een uitgave van het Landelijk Platform GGZ en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Hier kun je goede en leesbare informatie vinden over antipsychotica.

Op de website meldpunt medicijnen kun je je ervaringen met medicijnen melden. De site is bedoeld om ervaringen van gebruikers te verzamelen. De site is een initiatief van het Instituut voor verantwoord geneesmiddelengebruik en de Consumentenbond.

Contact