Eerste Hulp Bij Psychose

Als je vermoedt dat jij of iemand in je omgeving psychotische klachten ervaart, dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk uit te zoeken. Help


Eerste Hulp Bij Psychose

Eerste signalen

Voortekenen zijn signalen die aan een psychose voorafgaan. Net als bij griep, dan voel je je vaak eerst een paar dagen erg moe voordat je echt griep krijgt. Achteraf zeg je dan: 'Oh, die vermoeidheid kwam door de griep'.

Voordat een psychose begint kun je bepaalde voortekenen hebben. Deze voortekenen komen bij diverse psychische problemen voor. Dus als je deze voortekenen hebt, wil dat niet zeggen dat je een psychose krijgt.

Voordat de psychose (duidelijk) aanwezig is, zijn er vaak al bepaalde klachten. Dit zijn vaak aspecifieke klachten, zoals:

 • verminderde concentratie,
 • moeite hebben met denken,
 • terugtrekken,
 • overgevoelig zijn,
 • minder vrijetijdsbesteding,
 • minder interesse.
 • Het hebben van deze aspecifieke klachten leidt niet altijd tot een psychose.
 • Voordat een psychose zich manifesteert, kan er sprake zijn van:
 • lichte achterdocht,
 • af en toe een stem horen, en/of
 • af en toe iets zien wat er niet is (schaduw of lichtflits)

Je kan aan deze ervaringen twijfelen. Deze periode gaat vaak gepaard met een angst om gek te worden. Dit wordt de ‘at risk’ fase genoemd. Als je merkt dat je last hebt van deze klachten en je maakt je zorgen, dan is het aan te raden om hulp te zoeken. In Nederland zijn diverse afdelingen gespecialiseerd in de zogenaamde ‘vroegdetectie’. Het idee is dat mensen in deze fase geholpen kunnen worden, zodat de ‘at risk’ klachten zich niet gaan ontwikkelen in een psychose.

Mensen die een psychose meemaken dreigen hun baan, opleiding of sociale relaties te verliezen. Na de psychose moet dit weer allemaal opgebouwd worden. Door hulp te zoeken in de ‘at risk’ fase, kan het verlies op bovenstaande gebieden beperkt of zelfs voorkomen worden. Hoe eerder je hulp zoekt, hoe sneller je (volledig) kan herstellen.

Hieronder staat een filmpje van de Early Intervention Team Cornwall (UK):

bron: http://eff.org.uk/howlong/

Contact