Eerste Hulp Bij Psychose

Als je vermoedt dat jij of iemand in je omgeving psychotische klachten ervaart, dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk uit te zoeken. Help


Eerste Hulp Bij Psychose

Activering

Veel mensen krijgen hun eerste psychose als ze nog jong zijn, als ze tussen de 15 en 30 jaar oud zijn. In deze levensfase zijn veel jongeren nog bezig met het opbouwen van een carrière. Ze zijn dan bezig met een opleiding of een eerste baan. De psychose leidt er vaak toe dat een opleiding wordt afgebroken en een baan verloren gaat. Na een psychose is het vaak lastig om de draad weer op te pikken, want er is veel veranderd. Het kan zijn dat je in een sociaal isolement bent geraakt. Wonen, werken en studeren zijn dan niet zo vanzelfsprekend.

Veel mensen hebben op zo'n moment even een steuntje in de rug nodig. Er zijn een aantal manieren en mogelijkheden om uit het isolement te komen door weer actief deel te nemen aan de samenleving. Een zinvolle besteding van de dag is voor iedereen van groot belang en draagt bij aan je herstel. Om uit het isolement te komen is het belangrijk dat je weer (zelfstandig) activiteiten onderneemt en je sociale functioneren weer hersteld, dit noemen we sociale activering. Vaak hebben mensen ondersteuning en begeleiding nodig om uit de isolement te komen.

In Nederland kun je bij de zorginstelling, huisarts of WMO loket bij je eigen gemeente terecht met je vragen over sociale activering. GGZ instellingen hebben vaak ook een eigen dagactiviteitencentrum, dit is een centrum waar mensen met een lichamelijke beperking, psychische problemen of een verstandelijke beperking overdag terecht kunnen en daar verschillende activiteiten doen, onder leiding van een activiteitenbegeleider. Hier kun je ook terecht als je niet in behandeling bent.

Een dagactiviteitencentrum kan een belangrijke rol vervullen weer inhoud aan je leven te geven.
Je kunt er van alles doen:

  • cursussen volgen bijv: computercursussen, muziekinstrument leren spelen en cursus fotografie
  • klusjes doen
  • sport en spel
  • muziek luisteren
  • contact hebben met lotgenoten (je kunt er ook terecht voor de gezelligheid)

Deze centra’s zijn er in heel het land, ze zijn gratis en voor iedereen te bezoeken. Ook zijn er veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen of om een traject richting betaald werk te doorlopen.

Zoek hier wat je bij jou in de buurt kan doen.

Wil je meer informatie over sociale activering dan kun je dit het beste navragen bij je huisarts, zorginstelling of behandelaar.

Neem ook eens een kijkje op deze sites:
Reakt
Gemeente

Contact