Eerste Hulp Bij Psychose

Als je vermoedt dat jij of iemand in je omgeving psychotische klachten ervaart, dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk uit te zoeken. Help


Eerste Hulp Bij Psychose

Hulp voor uw naaste


Waarschijnlijk maakt u zich al lange tijd zorgen om uw familielid voordat u hulp gaat zoeken.
Meestal bent u het, die als eerste signaleert dat het niet goed gaat met uw familielid. Het is dan belangrijk om contact op te nemen met uw huisarts. Hij/zij is de toegangspoort tot de rest van de gezondheidszorg. Als uw huisarts constateert dat specialistische hulp noodzakelijk is, dan volgt een verwijzing naar een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bij u in de buurt. De huisarts regelt deze aanmelding voor uw familielid.

Is de situatie rondom uw familielid van dien aard dat spoedige zorg noodzakelijk wordt geacht, dan wordt uw familielid, vaak door tussenkomst van de crisisdienst, binnen 24 uur door een hulpverlener gesproken.

Soms komt het voor dat uw familielid geen hulp wil. Iemand moet toestemming geven om onderzocht of behandeld te worden. Indien iemand geen toestemming geeft kan de behandeling niet gestart worden, totdat:

• De familielid of naaste toestemming geeft voor behandeling, of
• Er is sprake van gevaar

Psychose en uw naaste

Een psychose heeft tot gevolg dat uw naaste anders in de werkelijkheid staat of gedraagt dan u gewend was. Het horen van stemmen kunnen hem afleiden als hij met u in gesprek is.
Het hebben van wanen kunnen zijn doen en laten bepalen. Zo kunnen mensen die een waan hebben denken dat zij achtervolgd worden, zich angstig en bedreigd voelen. Hierdoor kunnen zij prikkelbaar en agressief reageren. Dit kan vervelend of pijnlijk zijn. Het is ook mogelijk dat bij uw familielid het denken niet vlot verloopt. Hij neemt de dingen minder goed in zich op en kan de lijn van het gesprek soms niet volgen. Hij vergeet erg veel, waardoor u de indruk kunt krijgen dat hij minder geïnteresseerd is in wat u hem vertelt. Het is altijd moeilijk om te zien hoe iemand die u zo goed kent, waarvan u houdt, het spoor bijster raakt.

Hoe gaat u daarmee om?

 • Benader iemand zoals u zelf benaderd zou willen worden.
 • Luister goed, heb respect voor de ander, en maak geen verwijten
 • Vraag naar wat hij of zij denkt, ziet, hoort en voelt. Praat zijn ideeën niet weg, neem hem serieus, maar ga niet in de wanen of hallucinaties mee.
 • Oordeel niet over zijn ideeën, maar geef rustig aan dat u het anders ziet. Ook zonder dat u in zijn wereld kruipt, kunt u vertrouwen winnen door te luisteren.
 • Bevestig hem in ideeën die kloppen met de werkelijkheid.
 • Reageer zo rustig mogelijk op iemand die een psychose heeft. Boosheid en irritatie werken vaak averechts.
 • Geef de persoon de ruimte. Zit hem niet op de huid, dat kan extra stress geven bij iemand met een psychose, maar ga niet in op een verzoek om hem of haar voortaan helemaal met rust te laten. Isolement helpt niet.
 • Wees eerlijk en duidelijk over uw gevoelens
 • Help uw naaste om na een psychose het leven weer op te pakken

Aandacht voor uzelf

Het hebben van een psychotische kwetsbaarheid is voor de persoon zelf het lastigst. Maar ook voor de familie of omgeving kan het moeilijk zijn als een psychose in de familie voorkomt.

De zorg van gezinsleden kan vergeleken worden met het lopen van een sprint of een marathon. Vaak werken gezinsleden zo hard om voor hun zieke gezinslid te zorgen, dat zij over hun eigen grenzen gaan. Dit is, net als een sprint, op lange termijn niet vol te houden.
Gezinsleden zouden hun energie gelijkmatig moeten verdelen, zoals bij een marathon, hierdoor  kunnen ze het langer volhouden.

U kunt als naaste veel emoties ervaren:

 • schok en onzekerheid die volgen tijdens en na de eerste psychose
 • moedeloosheid omdat uw naaste aangeeft dat hij/zij geen pillen meer wil gebruiken
 • woede omdat uw naaste zonder overleg met ontslag gaat uit de kliniek
 • angst voor het gewelddadige gedrag van uw naaste

Het leven met iemand met een psychose kan zorgen voor een flinke belasting op uzelf.

Een belangrijk advies is om te voorkomen dat u uzelf overbelast. Dit lukt het beste door de zorg te delen met anderen en grenzen te stellen aan de hulp die u zelf biedt.

Deel de zorg

De sleutel tot goede zorg is een goede samenwerking tussen familie, hulpverlening en de ‘patiënt’. Denk eraan dat u ook aandacht geeft aan anderen in het gezin. Niet alles in uw leven draait om een psychose. Het is belangrijk dat u uw eigen leven blijft leiden. Doe geregeld dingen waar u van geniet. Probeer daarbij aandacht te houden voor uw partner en eventuele andere gezinsleden. Door regelmatig te ontspannen, zorgt u ervoor dat u beter kan omgaan met de stress die de omgang met de ziekte van uw naaste oproept. Familie en vrienden zijn belangrijk voor het herstel van een psychose. Zij kunnen tijdig aan de bel trekken als er iets mis gaat, en meehelpen bij het creëren van een omgeving met weinig stress. Het helpt om informatie te verzamelen over de signalen van een psychose.

Aanbod voor familieleden

Wij bieden een uitgebreid aanbod waar u, naar eigen behoeften, gebruik van kunt maken. Variërend van een algemeen informatief gesprek (los van de behandeling van uw familielid) tot lotgenotencontact met andere familieleden die dezelfde dingen meemaken tot intensieve ondersteuning in het omgaan met symptomen.

 • Psycho-educatie er zijn verschillende soorten hulpgroepen, die informatie kunnen geven over psychose en schizofrenie
 • Signalerings- en crisisplan, hierin kunt u afspraken maken hoe te handelen als het niet goed gaat met uw naaste
 • Triadekaart: hulpmiddel om samen met uw naaste en zijn/haar behandelaar afspraken te maken over de verdeling van praktische zorg
 • Behandelplan: op sommige GGZ locaties worden behandelplannen opgesteld en besproken in samenwerking met familie. Informeer bij de behandelaar van uw naaste
 • Consult familiedeskundige: via de behandelaar van uw naaste is het mogelijk om een consult aan te vragen met een familiedeskundige. Indien uw naaste bezwaar heeft dat u met zijn/haar behandelaar contact zoekt, dan is het mogelijk om met een familiedeskundige te spreken die niet betrokken is bij de behandeling van uw naaste.

Hulp buiten de GGZ

Verder is het goed om te weten dat u op meerdere plekken terecht kunt voor informatie en ondersteuning, zoals:

Ypsilon
Vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose. Ypsilon biedt onder andere informatie, lotgenotencontact, maandelijkse thema-bijeenkomsten, cursussen en een uitwisseling van deskundigheid.

Context
Onderdeel van de Parnassia Groep. Biedt spreekuren en cursussen aan mensen om te voorkomen dat zij zelf overbelast raken.

Steunpunt Mantelzorg Mezzo
Het zorgen voor een dierbare met psychische problemen wordt ook wel mantelzorg genoemd. Dit steunpunt biedt ondersteuning op verschillende gebieden. Overal in het land zijn er lokale en regionale Steunpunten Mantelzorg speciaal voor u. Deze organisaties geven informatie, advies en praktische steun bij u in de buurt. Zij kennen het aanbod van zorg- en hulpinstanties in uw omgeving. Bovendien kunt u er terecht voor een persoonlijk gesprek. De Steunpunten Mantelzorg organiseren lotgenotencontactgroepen en/of cursussen voor mantelzorgers.

Wilt u meer informatie over bovenstaande? kijk dan op de contact pagina en stuur ons een mail!

Contact