Eerste Hulp Bij Psychose

Als je vermoedt dat jij of iemand in je omgeving psychotische klachten ervaart, dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk uit te zoeken. Help


Eerste Hulp Bij Psychose

Diagnose

Een psychose komt het meest voor bij mensen tussen de 16 en 30 jaar. Het hebben van een psychose kan bij verschillende ziektebeelden voorkomen. Met behulp van classificatiesystemen, zoals DSM en ICD, probeert de hulpverlener erachter te komen om wat voor soort psychose het gaat.

Voorbeelden:

  • Drugs-geinduceerde psychose: het gebruiken van drugs of het plotseling stoppen met drugs zorgt ervoor dat iemand een psychose krijgt.
  • Bipolaire stoornis I: wordt gekenmerkt door het afwisselend optreden van manische en depressieve episoden en, met een grote kans op herhaling van deze wisselende stemmingsperioden, waarbij er ook psychotische klachten kunnen optreden
  • Depressie met psychotische kenmerken: psychotische klachten kunnen voor komen als iemand een ernstige depressie heeft.
  • Postpartum psychose: ook wel kraambedpsychose genoemd. Het ontstaat vaak binnen een week na de bevalling
  • Primaire psychose: tijdens de psychose is er geen sprake van een andere ziektebeeld.


Ook bij andere stoornissen kunnen klachten voorkomen die lijken op een psychose, zoals bij:

  • Post Traumatische Stress Stoornis: is een stoornis die ontstaat als een trauma niet goed verwerkt kan worden waardoor iemand zijn leven ontregeld kan raken.
  • Persoonlijkheidsproblematiek: Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben een duurzaam en star patroon van stoornissen in denken, voelen en handelen. Het probleem zit voornamelijk in de interactie met andere mensen.
  • Autisme spectrum stoornissen: een ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en zich steeds herhalend gedrag. De aandoening is al aanwezig voor de geboorte en zichtbaar vanaf drie jaar.


Het doen van goed onderzoek is dus erg belangrijk om te kijken wat er precies aan de hand is.

Contact