Eerste Hulp Bij Psychose

Als je vermoedt dat jij of iemand in je omgeving psychotische klachten ervaart, dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk uit te zoeken. Help


Eerste Hulp Bij Psychose

Mythes

Onwetendheid gaat vaak gepaard met rare verhalen. Waar mensen onvoldoende vanaf weten, proberen ze toch iets begrijpelijks te maken. Mensen weten (te) weinig van psychische aandoeningen en dat leidt tot allerlei spookverhalen. Gewone spookverhalen kunnen meestal geen kwaad, maar in de gezondheidszorg zijn de gevolgen dikwijls ingrijpender, omdat ze kunnen leiden tot stigmatisering en uitsluiting.
Hieronder volgen de 13 meest gehoorde mythes en misverstanden rondom een psychose:

1. Hallucinaties en wanen komen alleen bij gekke mensen voor
2. Iedereen die een psychose heeft meegemaakt, ontwikkelt schizofrenie.
3. Mensen met een psychose zijn vreemd en/of er is iets mis met hun intelligentie
4. Als je nu eenmaal een psychose heb gehad, dan is je leven voorbij
5. Een mentale aandoening kan overwonnen worden met voldoende wilskracht.
6. Mensen met een psychose zijn gek, daar mag en kan je niet mee praten
7. Iedereen kan psychotisch worden
8. Als je lijdt aan psychose krijg je abnormale kinderen.
9. Mensen met een psychose zijn gevaarlijk.
10. Psychosen zijn het gevolg van een foute opvoeding.
11. Pillen kunnen je niet helpen.
12. Pillen werken verslavend
13. Iemand die een psychose heeft, is hetzelfde als iemand die psychopaat is.1. ‘Hallucinaties en wanen komen alleen bij gekke mensen voor':

NIET WAAR
Het is een mythe dat wanen en hallucinaties nooit voorkomen bij ‘gezonde' mensen. Dat is niet zo. Ook veel psychisch gezonde mensen horen wel eens stemmen of zijn soms achterdochtig. Neiging tot ‘gekte' is dus menselijk. Het bekend maken hiervan kan bijdragen aan de vermindering van de sociale uitsluiting.

2. Iedereen die een psychose heeft meegemaakt, ontwikkelt schizofrenie.

NIET WAAR
Veel mensen ervaren een psychose één keer en daarna nooit meer.

3. Mensen met een psychose zijn vreemd en/of er is iets mis met hun intelligentie

NIET WAAR
Mensen met een psychose hebben een normale persoonlijkheid en intelligentie. Ze zijn net zo intelligent, netjes, verantwoordelijk, vriendelijk en zorgzaam als ieder ander.

4. Als je nu eenmaal een psychose heb gehad, dan is je leven voorbij

NIET WAAR
Met de juiste behandeling kunnen mensen goed herstellen en een betekenisvol leven leiden. Sterker nog, er zijn een hoop beroemde mensen die geworsteld hebben met een psychose in hun leven. Bijvoorbeeld: John Nash (nobel prize voor wiskunde; zijn leven is verfilmd in "a beautifull mind") en blues zangeres Nina Simone.
naar boven

5. Een mentale aandoening kan overwonnen worden met voldoende wilskracht. Als men behandeld moet worden voor een psychiatrische aandoening betekent dit dat de betrokkene in zekere zin "gefaald" heeft of zwak is.

NIET WAAR

Een mentale aandoening kan niet verholpen worden met wilskracht. Het ontkennen van het probleem doet het ook niet verdwijnen. Er is moed nodig om professionele hulp te zoeken.
naar boven

6. Mensen met een psychose zijn gek, daar mag en kan je niet mee praten':

NIET WAAR

Lange tijd leefde zelfs bij hulpverleners het idee dat mensen met een psychose 'gekken' waren met wie je beter niet kon praten. Hoe meer informatie je over hun aandoening gaf en hoe meer je er met hen over sprak, hoe gekker ze werden. Niets is minder waar, zo weten we intussen. Praten over vreemde ervaringen biedt opluchting en voorkomt juist dat klachten verergeren.

7. 'Iedereen kan psychotisch worden':

WAAR

Statistisch gezien heeft ieder van ons één procent kans om ooit in zijn leven een psychose door te maken, maar sommige mensen lopen wel méér risico dan andere. Dat heeft te maken met een hele reeks biologische oorzaken die vooral erfelijk zijn bepaald. Maar of iemand al dan niet psychotisch zal worden, hangt uiteindelijk toch af van allerlei levensgebeurtenissen. Het gaat dus steeds om een interactie tussen biologische kwetsbaarheid en stressfactoren.

8. 'Als je lijdt aan psychose krijg je abnormale kinderen.

NIET WAAR
De gevoeligheid voor het ontwikkelen van psychose is gedeeltelijk erfelijk bepaald. Wie lijdt aan psychose en kinderen krijgt loopt het risico dat zijn of haar kinderen die gevoeligheid overerven, maar krijgt zeker geen abnormaal nageslacht.

9. Mensen met een psychose zijn gevaarlijk.

NIET WAAR
Dat mensen met psychose gevaarlijke gekken zouden zijn is een mythe die in films en media blijkbaar graag wordt opgehouden. (Het wordt daar dikwijls omgedraaid: iemand gedraagt zich agressief of gewelddadig en dat noemt men dan 'psychotisch'.) Het strookt echter niet met de werkelijkheid, omdat mensen met psychosen zich eerder in zichzelf terugtrekken. Weet wel dat zij zich tijdens een acute psychotische periode wel eens raar kunnen gedragen en dat dat angstaanjagend kan zijn voor iemand die hen niet goed kent.

10. 'Psychosen zijn het gevolg van een foute opvoeding.'

NIET WAAR
Het is een fabeltje dat een aandoening, zoals psychose, het gevolg zou zijn van de opvoeding (hetzelfde wordt trouwens ook ten onrechte van autisme of depressie beweerd). Ouders treft geen schuld.  Hun beschermend, noch bestraffend gedrag, ligt aan de basis van de ziekte. Wel is het zo dat zij en de rest van de familie of vrienden een belangrijke rol kunnen spelen in herstel, door te ondersteunen en te helpen.

11. 'Pillen kunnen je niet helpen.'

NIET WAAR
Wie beweert dat geneesmiddelen niet kunnen helpen bij het herstel van mensen met psychose vertelt gevaarlijke onzin. Talloze wetenschappelijke studies tonen aan dat geneesmiddelen, vooral ook in combinatie met therapie en begeleiding, een groot verschil uitmaken in het genezingsproces van mensen met psychosen.

12. Pillen werken verslavend

NIET WAAR
Soms stoppen mensen met het innemen van pillen, omdat zij en hun omgeving bang zijn dat de geneesmiddelen tot verslaving kan leiden. Dit is echter niet het geval. Antipsychotische medicijnen veroorzaken geen ‘goed gevoel' of een ‘kick' en ze leiden ook niet tot een sterke lichamelijke afhankelijkheid. Ze zorgen vooral voor een vermindering van de hallucinaties, wanen, opwinding, verwarring, enz.
Dit neemt niet weg dat antipsychotische medicijnen soms ongewenste effecten kunnen veroorzaken, zoals een zekere versuffing of verminderde expressiviteit.

13. Iemand die een psychose heeft, is hetzelfde als iemand die psychopaat is.

NIET WAAR
"psychose" en "psychopaat" klinken hetzelfde, maar tussen beide begrippen steekt een wereld van verschil. Bij een psychopaat is het denken en handelen zó op de eigen persoon gericht, dat elk schuldgevoel/normgevoel ontbreekt. Dus, in plaats van "doen wat je hoort te doen" komt hier de regel "doen wat voor mezelf goed is", desnoods ten koste van alles en iedereen. Juist door de afwezigheid van elk normbesef kunnen deze mensen gevaarlijk zijn, en dat is dus iets heel anders dan bij een psychose.

Contact