Eerste Hulp Bij Psychose

Als je vermoedt dat jij of iemand in je omgeving psychotische klachten ervaart, dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk uit te zoeken. Help


Eerste Hulp Bij Psychose

Professionals

Jaarlijks krijgen zo’n 3000 Nederlandse jongeren een eerste psychose. Hoewel dit vaak onverwacht lijkt te komen, zijn er meestal voortekenen. Deze worden helaas vaak niet herkend. Daardoor wordt pas hulp gezocht als het leven van een jongere al behoorlijk ontwricht is. Het hoeft niet zover te komen, want hoe eerder (de aanloop naar) een psychose wordt behandeld, hoe minder ingrijpend het is en des te beter de herstelmogelijkheden zijn.

Als u het vermoeden heeft dat iemand in uw omgeving (patient, leerling, cliënt of anders) last heeft van een psychose, dan is het belangrijk om contact op te nemen met de familie om dit te bespreken. U kunt hen adviseren om contact opnemen met de huisarts. Hij/zij is de toegangspoort tot de rest van de gezondheidszorg. Als de huisarts constateert dat specialistische hulp noodzakelijk is, dan volgt een verwijzing naar een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bij in de buurt.

Hoe kunt u verwijzen?

Iemand die hulp zoekt, kan zichzelf aanmelden of kan aangemeld worden. Meestal hebben wij hiervoor een schriftelijke verwijzing nodig. De verwijzer is vaak de huisarts. Deze geeft een verwijsbrief aan de patiënt of hij stuurt hem op naar Parnassia. Ook een specialist van een ziekenhuis, een bedrijfsarts of een psychiater kunnen voor een verwijzing zorgen.

Wilt u, als professional, iemand naar een van de psychose behandelcentra's van de Parnassia Groep verwijzen, dan is het mogelijk om:
1. een eenmalige consult of second opinion aan te vragen
2. een patiënt regulier aan te melden

Aanmeldprocedure

Indien u iemand heeft aangemeld ontvangt de aangemelde ''patient'' de uitnodiging voor een eerste gesprek binnen vier weken. Na aanmelding is de maximale wachttijd voor een intakegesprek met een medewerker van Parnassia  vier weken. Meestal lukt het binnen drie weken een eerste intakegesprek te plannen.

Behandelplan en start van de behandeling
Na het eerste gesprek stelt de medewerker binnen vier weken een behandelplan op. Zowel de behandelaar  als de patiënt ondertekenen het behandelplan zodra ze het er allebei mee eens zijn. Daarna start de behandeling binnen maximaal zes weken. Ook hier lukt het voor 80% de behandeling eerder te starten.

Wat heeft u nodig voor aanmelding?

Voor het doorverwijzen van iemand heeft u een aantal documenten / informatie nodig.
Het gaat om:

  • Verwijsbrief van de huisarts
  • Personalia en verzekeringsgegevens
  • Overzicht van verrichte diagnostiek
  • Vraagstelling voor second opinion
  • Resultaten uit recent bloedonderzoek
  • Contactgegevens eerste contactpersoon

Waar kunt u naartoe verwijzen?

U kunt via onderstaande Parnassia Groep zorgbedrijven rechtstreeks iemand aanmelden.


Zijn deze GGZ instellingen niet bij u in de buurt kijk dan bij locaties voor andere psychose behandelcentra's in Nederland.

Contact